Waarom Logisch advies en behandeling?

Logisch (hoog)begaafd adviseert over (hoog)begaafdheid. Begaafd zijn biedt kansen, maar er kan ook sprake zijn van andere (onderliggende) problematiek. Logisch (hoog)begaafd behandelt (hoog)begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met diverse problematiek en diagnoses. 

 

Gelukkig (hoog)begaafd of toch niet?

     Als het niet lukt om te laten zien wat je kunt
     Als je je angstig of somber voelt
     Als je anders denkt dan de anderen

     Als je geen grip (meer) hebt op je werk en je leven
     Als je het gevoel hebt dat het een 'rommel' in je hoofd is.

Kinderen en jongeren 

Logisch adviseert en behandelt getalenteerde kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) en jongeren.  Aan de hand van een uitgebreide intake wordt de vraag in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld. Behandeling, waarbij ouders (en soms het gezin) vaak intensief betrokken zijn, vindt individueel plaats. 

Volwassenen 

Logisch Advies en Begeleiding biedt behandeling voor volwassen aan. Na een intakegesprek volgt een voorstel voor een individueel traject. Deze trajecten bestaan doorgaans uit een serie van 3 tot 8 gesprekken van anderhalf uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Roos.  

'Thuiszitters'

Soms lukt het niet (meer) om naar school te gaan. Hier gaat doorgaans een heel verhaal aan vooraf.  Als je hierover door wilt praten, kun je contact opnemen met Willemien Roos. In het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs zijn afgelopen jaren veel trajecten gestart en met succes afgerond. Daarbij is met het kind of de jongere - al dan niet binnen de school - een nieuw begin gezocht en gevonden. 

 

Wat?

  • Informeren en adviseren over (hoog)begaafdheid
  • Individuele behandeling  
  • Passend onderwijs in Zeeland; contact en samenwerking met samenwerkingsverbanden en scholen PO en VO 
  • Samenwerking met andere zorgaanbieders en Zeeuwse Gemeenten
  • Intervisie HBZ (Hoog)Begaafd Zeeland
  • www.hoogbegaafdzeeland.nl  Kennisplatform (hoog)begaafdheid voor ouders en professionals   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie?

 

Logisch (Hoog)begaafd maakt sinds 1 mei 2020 deel uit van samenwerkingsverband ZZRJ www.zeeuwsezorgrondomjeugd.nl